Login

DANISH:
Loginsiden er kun tiltænkt at tilgå hvis man kommer internt fra Kollegienets netværk. Ser du denne besked, så betyder det at du prøver at besøge siden eksternt fra. Du skal derfor sikre dig at du forsøger at tilgå hjemmesiden gennem en forbindelse via stikket på væggen. Benytter du en router, skal denne være forbundet til stikket på væggen, og enheden du forsøger at tilgå denne side med, skal være forbundet til netop denne router.

Hvis du mener at du er korrekt forbundet, forsøg da at klikke ind på vores login side: https://login.kollegienet.dk.

Hvis ovenstående link ikke virker og du har manuelt angivet indstillinger for DNS-serveradresse, kan du tilgå login siden direkte her: Login.

—————————————————

ENGLISH:
The login site is only intended for internal use at Kollegienet’s network. If you see this message it is likely that you try to visit the page from a remote location. You must make sure to visit the page through an internal connection at a location Kollegienet delivers internet to. If you use a router, make sure that the WAN/Internet port is connected to the wall jack and that your computer is correctly connected to the router.

If you believe that you are properly connected, then attempt to visit our login page: https://login.kollegienet.dk.

If above link is not working and you have manually specified DNS server address settings, you can access the login page directly here: Login.

Top