Bliv bruger

For at kunne få/bruge Kollegienet skal du være bosat på et af de kollegier/ungdomsboliger vi udbyder internet til. Er du i tvivl om vi udbyder internet til netop det sted du bor, kan du se en liste i vores driftstatus. Den enkelte bruger har automatisk internet igennem det eksisterende netværksstik i boligen.

Kollegienet er en non-profit organisation og prisen pr. bruger bliver fastsat til det årlige repræsentantskabsmøde. Årsregnskab og budget kan findes under dokumenter. P.t. er prisen 50,00 kr om måneden pr. bruger. Aftalen om internet indgås mellem Kollegienet og boligforeningen. Den enkelte bruger/lejer afregner derfor til boligforeningen. Bidraget til boligforeningen kan enten være inkluderet i huslejen eller fremgå som en separat post på huslejen. Hvis det fremgår separat, kan der være mindre afvigelser fra kontingentet til Kollegienet, alt efter det interne budget i boligforeningen.