Arbejdsgrupper

Foreningen Kollegienet Odense
Foreningen Kollegienet Odense drives af et antal frivillige studerende fra Odense, primært studerende ved Syddansk Universitet. Alle i foreningen, undtagen daglig leder og teknisk medarbejder, er ulønnede. De frivillige er delt op i et antal specialiserede arbejdsgrupper, samt en bestyrelse, der er valgt af repræsentantskabet for foreningen.

Netgruppen
Netgruppen tager sig af foreningens netværk. Herunder vedligeholdelse, overvågning og opgradering. Netgruppen hjælper også til ved tilslutning af nye medlemmer. Udstyret netværksgruppen arbejder med er primært fra Cisco.

Servergruppen
Servergruppen tager sig af FKO’s serverpark. Herunder drift af services som mail, DNS, apache, MySQL mm.. Servergruppen arbejder til stadighed med at optimere serverstrukturen, bl.a. ved virtualisering af servere via VMware. Stort set alle opgaver der falder indenfor servergruppens område udføres på Linux maskiner.

Bliv frivillig
Der er altid plads til en til på holdet af frivillige i FKO. Der er mange fordele ved at være frivillig i FKO. Mange af vores frivillige bruger FKO til at skabe sig erfaring til CV’et. Det kan være i form af teknisk ekspertise ved at være en del af netgruppen eller servergruppen, eller det kan være bestyrelsesarbejde hvor den tekniske viden ikke er et must. Foruden at FKO kan bidrage til dit CV, tilbyder vi flere aktiviterer der gør det attraktivt at være frivillig. I løbet af året arrangeres der bl.a. Julefrokost, FKCamp mm. for alle frivillige. Ud over de årlige arrangementer, er der mulighed for at deltage i større arangementer såsom opensource days.

Hvis du ønsker at høre mere om at være frivillig i FKO, er du mere end velkommen til at kontakte os på tlf. 63 14 44 57 eller email leder@kollegienet.dk