Brugersager

1. Henvendelsesformer
Foreningen Kollegienet Odense behandler kun skriftlige henvendelser der enten er modtaget via mail eller brevpost. Alle mundtlige henvendelser behandles efter at de er blevet fulgt op af en skriftlig henvendelse. Forespørgsler omhandlende FKO’s log, kan kun behandes i forbindelse med en konkret sag. En forudsætning for at en henvendelse kan behandles, er at der foreligger beviser for et eventuelt misbrug af FKO’s netværk.

1.1 Beviser
For at en henvendelse kan behandles af FKO kræves skriftlige beviser, i form af logudskrifter eller anden dokumentation. Informationer om Dest. IP-nummer, Source IP-nummer, Dest. Port samt tidspunkt er nødvendige for at FKO kan behandle en sag. I enkelte tilfælde kan oplysninger om Sourceport også være nødvendige.

2. Behandling
Når der foreligger en skriftlig henvendelse samt den nødvendige dokumentation, får henvendelsen status af en sag. Sager behandles i første omgang af servergruppen, med det sigte at finde frem til den unikke bruger, der har forbrudt sig imod loven. Såfremt en unik bruger, på baggrund af den skriftlige dokumentation kan identificeres, udelukkes denne omgående fra FKO’s netværk.

2.1 Tidsfrister
Foreningen Kollegienet Odense forpligter sig til at svare på enhver henvendelse inden for en arbejdsdag.

3. Sanktioner
Sanktioner bestemmes af bestyrelsen. Dog medfører gentagne brud på FKO’s brugerregler, en bestandig udelukkelse fra FKO’s netværk.

4. Udlevering af data
FKO udleverer ikke nogen former for data, det være sig logfiler eller brugeroplysninger, uden at der foreligger en dommerkendelse. Der kan ikke afviges fra dette.