Brugerregler

1. Bruger
En bruger er den person, som lejer eller ejer en bolig beliggende hos et af Foreningen Kollegienet Odenses (FKO) medlemmer, hvori der er etableret et netværksstik med forbindelse til FKO’s netværk. Som bruger forpligter du dig til at holde dig informeret om aktuelle regler og eventuelle ændringer på netværket. Disse ses på http://brugerregler.kollegienet.dk

2. Ansvar
Brugeren har selv ansvaret for dennes enheder samt evt. programmer og dokumenter installeret på disse. Hverken FKO eller nogle af de ansvarlige for netværket kan drages til ansvar for evt. ødelæggelse af hardware eller tab af data, som følge af fejl opstået på netværket eller i forbindelse hermed.

3. Virus
Forskellige computervira, malware mv. cirkulerer ofte rundt på netværket i form af inficerede programmer og dokumenter med indlagte makroer. Brugerne er ansvarlige for at checke data for virus, inden de sendes ud på netværket. Enhver bruger skal overholde de sikkerhedsforanstaltninger, der måtte blive iværksat og meddelt via FKO’s hjemmeside. Brugere har selv ansvaret for skade på deres enheder og tab af data som følge af hacking, virus, malware mv.

4. Beskyttelse af data og programmer
Andre brugeres data og programmer er deres private ejendom, og det er ikke tilladt at forsøge at skaffe sig adgang til sådanne data uden forudgående aftale med de pågældende brugere. Dette gælder, uanset om dataene ligger på brugernes personlige enhed eller på en server på netværket eller internettet. Enheder tilsluttet netværket er ikke fra netværkets side beskyttet mod uautoriseret adgang. Det er op til den enkelte bruger at beskytte sine enheder eksempelvis ved kryptering af data.

5. Brug af netværket
FKO’s netværk er forbundet til internet. Det er kun tilladt at benytte netværket til lovlige formål. Det er ikke tilladt at foretage IP eller port scanning for at søge efter servere på FKO’s netværk eller internettet. Ethvert forsøg på at bryde sikkerhedssystemer (cracking / hacking) er ikke tilladt. FKO’s netværk må ikke benyttes til kommercielle formål. Brug af FKO’s netværk til distribution af ulovligt materiale eller materiale du ikke har rettighederne til, er ikke tilladt. FKO er forpligtet til at behandle klager vedrørende dette.

6. Adgang
Lejer(ne) af en bolig beliggende hos et af FKO’s medlemmer er ansvarlig for al data og aktivitet, der sker via denne boligs netværksstik. Det er kun tilladt at oprette proxy faciliteter til eget brug. Computere på FKO’s netværk må ikke samtidig være tilsluttet andre netværk.

7. Belastning af FKO’s netværk
Overbelastning af netværkets linjer, herunder internetadgangen, er ikke tilladt. FKO monitorerer, hvor meget netværket bliver belastet. Hvis en bruger foretager aktiviteter, der overbelaster netværket, kan det medføre, at brugerens adgang til internettet bliver lukket i en periode.

8. Logning
FKO logger ikke aktivitet på netværket samt hvilke IP-adresser, der bliver benyttet af brugeren i en bolig. FKO kan dog logge aktivitet på netværket til brug for fejlsøgning og opsporing af brugere, der har en uhensigtsmæssig eller ulovlig adfærd. Så snart at opgaven er udført, slettes de data, der er logget. Hvis FKO bliver pålagt at logge aktivitet på netværket af en myndighed med jurisdiktion i Danmark, vil FKO være forpligtet hertil.

FKO opsamler data i anonymiseret form til brug for statistik og optimering af FKO’s netværk.

9. Net-etikette
Det forventes, at brugere overholder de uskrevne regler om opførsel på internettet. Herunder forstås, at man i videst muligt omfang undgår at genere andre brugere. Klager fra andre brugere vedrørende overtrædelse af net-etikette vil blive behandlet af FKO.

10. Overtrædelse af reglerne
Overtrædes reglerne, vil det medføre midlertidig eller permanent afbrydelse af tilslutningen til netværket. Ved formodning om overtrædelse af dansk lovgivning, vil FKO anmelde dette til politiet.

Disse regler er skrevet for at fastlægge ansvar samt forhindre misbrug af netværket og gene af andre brugere. Uerfarne brugere behøver som udgangspunkt ikke være nervøse for, hvad de gør på netværket, idet langt de fleste overtrædelser af reglerne sker tilsigtet. Er du i tvivl om, hvorvidt du har gjort noget, der strider mod reglerne, bør du snarest muligt kontakte FKO via leder@odense.kollegienet.dk

Foreningen Kollegienet Odense [Regler] revision 24. maj 2018.