Brugerregler

1. Bruger
Som bruger forpligter du dig til at holde dig informeret om aktuelle regler og eventuelle ændringer på netværket. Du forpligter dig til at oplyse Foreningen Kollegienet Odense (herefter forkortet til FKO) om ændringer i dit behov for opkobling til netværket. Her tænkes specielt på fraflytning og fremleje.

2. Ansvar
Brugere har selv ansvaret for deres computer samt evt. programmer og dokumenter installeret på denne. Hverken FKO eller nogle af de ansvarlige for netværket kan drages til ansvar for evt. ødelæggelse af hardware eller tab af data, som følge af fejl opstået på netværket eller i forbindelse hermed.

3. Virus
Forskellige computervira cirkulerer ofte rundt på netværket i form af inficerede programmer og dokumenter med indlagte makroer. Brugerne er ansvarlige for at checke data for virus, inden de sendes ud på netværket. Enhver bruger skal overholde de sikkerhedsforanstaltninger, der måtte blive iværksat og meddelt via e-mail samt FKO’s hjemmeside. Brugere har selv ansvaret for skade på computer og tab data som følge af virus infektion.

4. Beskyttelse af data og programmer
Andre brugeres data og programmer er deres private ejendom, og det er ikke tilladt at forsøge at skaffe sig adgang til sådanne data uden forudgående aftale med de pågældende brugere. Dette gælder uanset om dataene ligger på brugernes personlige computer eller på en server på netværket. Computere tilsluttet netværket er ikke fra netværkets side beskyttet mod uautoriseret adgang. Det er op til den enkelte bruger at beskytte sin computer eksempelvis ved kryptering af data.

5. Brug af netværket
FKO’s netværk er via universitetets netværk forbundet til internet. Det er kun tilladt at benytte netværket til at kommunikere med offentligt tilgængelige services såsom World Wide Web, anonym filoverførsel mv. Det er ikke tilladt at anvende andre services (f.eks. via Telnet, remote execution mv.) uden forudgående tilladelse fra ejeren af systemet. Det er ikke tilladt at foretage IP eller port scanning for at søge efter servere på FKO’s netværk. Ethvert forsøg på at bryde sikkerhedssystemer (cracking / hacking) er ikke tilladt. Kollegienettet må ikke benyttes til kommercielle formål. Afsenderfeltet på alle emails, der afsendes fra en konto på FKO’s netværk, skal indeholde kontohaverens fulde navn og emailadresse. Brug af kollegienettet til distribution af ulovlig materiale som du ikke selv har rettighederne til er ikke tilladt. FKO er forpligtet til at behandle klager vedrørende dette.

6. Adgang
Kun beboere/brugere hos foreningens medlemmer må have adgang til FKO’s netværk. Dit password er strengt personligt og må ikke videregives til andre. Det er kun tilladt at oprette proxy faciliteter til eget brug. Computere på FKO’s netværk må kun være tilsluttet FKO’s netværk.

7. Kollegienets servere
Alle brugere får oprettet en konto på kollegienet serveren. Denne konto er strengt personlig og må ikke bruges af andre. Det er ikke tilladt at placere materiale, som du ikke selv har rettighederne til på kollegienettets servere. Bannerreklamer hvorpå der optjenes penge eller andre former for betalingsmidler er ikke tilladt på FKO’s netværk uden forudgående tilladelse fra FKO.

8. Belastning af FKOs netværk
Overbelastning af netværkets linier herunder internet adgangen er ikke tilladt. FKO monitorerer hvor meget netværket bliver belastet. Hvis en bruger foretager aktiviteter, der overbelaster en tilstedeværende båndbredde, kan det medføre at brugerens adgang til internettet bliver lukket i en periode.

9. Netikette
Det forventes, at brugere overholder de uskrevne regler om opførsel på internet. Herunder forstås, at man i videst muligt omfang undgår at genere andre brugere. Det er eksempelvis ikke tilladt at “spamme” (sende uopfordrede e-mails til en stor gruppe brugere eller sende mange “junk” e-mails til samme bruger) eller misbruge nyhedsgrupper eller mailinglister ved at sende irrelevante indlæg til disse. Klager fra andre brugere vedrørende overtrædelse af netikette vil blive behandlet af FKO.

10. Overtrædelse af reglerne
Overtrædes reglerne, vil det medføre midlertidig eller permanent afbrydelse af tilslutningen til netværket. Ved formodning om overtrædelse af dansk lovgivning vil FKO anmelde dette til politiet.

Disse regler er skrevet for at fastlægge ansvar samt forhindre misbrug af netværket og gene af andre brugere. Uerfarne brugere behøver dog ikke være nervøse for, hvad de gør på netværket, idet langt de fleste overtrædelser af reglerne sker tilsigtet. Er du i tvivl om, hvorvidt du har gjort noget, der strider mod reglerne, bør du snarest muligt kontakte FKO.
Foreningen Kollegienet Odense [Regler] revision 24. juni 2008

Top