2013

Mødet afholdes torsdag d. 25. april 2013.

Udsendt den 12. marts
Beretninger
Budget 2013-2014
Cortex_Park
Dagsorden
Indkaldelse
Kommentarer_budget
Regnskab 2012-2013
Revisionsprotokol

Udsendt tirsdag d. 18. april
Endelig dagsorden

Underskrevet referat

Top