Logning af data

1. Logning af brugernes aktivitet på kollegienettet
Jf. Registerloven skal vi informere om, hvad der logges på kollegienettet. Dette dokument beskriver, hvilken type logning der sker på kollegienettet under normale driftsforhold samt håndteringen af disse data.

2. Logning
Alle foreningens servere logger indgående aktivitet med følgende data: dato, tidspunkt, source IP, (destination IP), bruger login, mængden af data samt filnavn. Disse logdata vil blive anvendt til at finde brugere, som belaster serveren/netværket ud over det normale, men vil herudover ikke blive analyseret med henblik på undersøgelse af enkelte brugeres aktivitet. Desuden anvendes informationen til generel aktivitetsstatistik for den samlede brugermasse.
Logning af MAC-adresse og IP-adresse på kollegienettet, herunder forskellige lokale netværk finder sted med det formål at administrere automatisk tildeling af IP numre, identikation af nye/ikke registrerede brugere på nettet samt fejlsøgning.
Foreningen forbeholder sig ret til med jævne mellemrum at foretage logning af anden serveraktivitet, herunder forstås brugeres ping og portscanning af aktive IP-adresser, med det formål at registrere antallet og typen af disse. Bemærk at det ikke er tilladt for brugere at foretage ping og portscanning på kollegienettet uden foregående tilladelse fra FKO’s bestyrelse.
På servere og aktivt udstyr tilhørende FKO logges desuden uautoriserede forsøg på at skaffe sig adgang til disse.

3. Adgang til logdata
Alle logdata behandles af udvalgte administratorer, som enten i form af et bestyrelsesansvar eller en underskreven tavshedserklæring er bekendt med, at disse data er fortrolige.
For servere, som benytte foreningens linie til Forskningsnettet kan logdata udleveres til SDU – Odense Universitet, såfremt de ønsker dette (de har ansvaret for vores træk gennem Forskningsnettet). For øvrige servere/aktivt udstyr vil logdata kun blive brugt internt eller udleveret til politiet. Dog vil evt. henvendelse med en specifik forespørgsel fra andre administratorer på Internettet blive besvaret uden at videregive andre oplysninger.

4. Arkivering af logdata
Logdata gemmes normalt et år bagud.

Top