Job i Kollegienet

Foreningen Kollegienet Odense søger hurtigst muligt en daglig leder / administrativ medarbejder til ca. 10 timer
ugentligt.
Foreningen Kollegienet Odense (FKO) er en forening, der varetager internetopkobling for over 3800 studerende og
unge fordelt på ca. 40 kollegier og ungdomsboligbebyggelser i Odense. FKO ledes af en bestyrelse, der er sammensat
af repræsentanter fra FKO’s medlemmer. En stor del af FKO’s drift varetages af frivillige. Du kan læse mere om FKO på
www.kollegienet.dk.
Stillingen
• Den daglige leder / administrative medarbejder varetager sammen med den tekniske medarbejder, under
ansvar over for bestyrelsen, den daglige ledelse af FKO.
• Den daglige leder forventes at varetage FKO’s økonomistyring, sagsbehandling og kontraktforhandlinger i
samarbejde med bestyrelsen og administrator.
• Varetagelse af FKO’s eksterne og interne kommunikation herunder mødereferater.
• Den daglige leder er en del af bestyrelsen og varetager desuden sekretariatsfunktion for bestyrelsen, samt
arbejdsgrupperne.
• Udarbejdelse og gennemførelse af fremtidige mål og strategier for udviklingen af FKO i samarbejde med
bestyrelsen.
• Planlægning, udførelse og deltagelse i sociale arrangementer for de frivillige
• Stillingen indebærer arbejde i FKO’s åbningstid, der deles op og tilrettelægges mellem dig og den tekniske
medarbejder således at det passer ind i jeres skema. FKO’s åbningstider består af 16 timer ugentligt, fordelt
over 4 dage af 4 timer, således I passer kontoret 2 dage hver.
• De sidste ca. 2 timer af din normerede arbejdsuge (10 timer), består typisk af bestyrelsesmøder, planlægning
af arrangementer for de frivillige samt div. ad hoc-opgaver.
Profilen
• Som ansøger har du erfaring med administration og økonomistyring, enten i teori, men også gerne i praksis
• Du er superbruger af Microsoft Office, og har gerne erfaring med brugersupport.
• Sprogligt er du velbevandret i dansk samt engelsk i skrift og tale.
• Du er selvstændig, struktureret og professionel i din arbejdsmetode, da arbejdet som daglig leder er meget
selvstændigt.
• Vi forestiller os at du er studerende på en længere videregående uddannelse med mindst to år tilbage af dine
studier. Det er ikke så vigtigt om du har en humanistisk eller en samfundsfaglig baggrund, men det er vigtigt
at du har beskæftiget dig med kommunikation og it.
Personen
• Vi lægger vægt på, at ansøgeren har interesse for at samarbejde med unge mennesker, brugere såvel som
frivillige.
• Som person er du selvstændig, struktureret og målrettet. Du har fokus på detaljer og overholder deadlines.
• Du brænder for at gøre en forskel i en forening.
• Du er positiv og serviceminded, også når der er mange bolde i luften.
Ansættelsesforhold
• Løn og ansættelsesforhold efter nærmere aftale.
• Tiltrædelse hurtigst mulig og senest 15. juli. Frem til 31. juli er der oplæring fra nuværende daglig leder.
Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til formand Henning Islund på telefon 20 94 16 72 eller
mail: job@kollegienet.dk.
Ansøgningen
Ansøgningen sendes til job@kollegienet.dk i pdf og vedlagt CV i pdf.
Ansøgningsfrist mandag den 21. juni 2021 kl. 12. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i perioden 23. til 28. juni.